2012.06.25.: Tiszaújváros Önkormányzata - Tiszaújváros Városi Rendelőintézet földszintjén létesített sebészeti műtő összes villamos berendezésének szünetmentes (UPS) villamos energia ellátása

Print
Ez az email képeket tartalmaz, amennyiben nem látja, nézze meg böngészőjében.
cimer3

Ajánlatkérési hírlevél

www.tiszaujvaros.hu | email | Telefon: (49) 548 000

A J Á N L A T K É R É S

Tisztelt Ajánlattevő!

Tiszaújváros Város Önkormányzata (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7., a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlatkérésben nevezett, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzés során jelen ajánlatkérésben előírtak szerint és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

Beszerzés megnevezése:

„Tiszaújváros Városi Rendelőintézet földszintjén létesített sebészeti műtő összes villamos berendezésének szünetmentes (UPS) villamos energia ellátása."

doc Ajánlattételi felhívás 66.00 Kb

pdf Ajánlattételi felhívás 1.12 Mb

Leíratkozna?