2015.06.12. - Tiszaújváros Város Önkormányzata - Tiszaújváros, Vörösmarty úti magasfeszültségű légvezeték földkábelbe helyezése

Print
Ez az email képeket tartalmaz, amennyiben nem látja, nézze meg böngészőjében.
 
 
 
   
    cimer3

Ajánlatkérési hírlevél

 
www.tiszaujvaros.hu | email | Telefon: (49) 548 000
   

A J Á N L A T K É R É S

Tisztelt Ajánlattevő!

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlatkérésben nevezett, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzés során jelen ajánlatkérésben előírtak szerint és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

 

Beszerzés megnevezése:

Tiszaújváros, Vörösmarty úti magasfeszültségű légvezeték földkábelbe helyezése

 

pdfAjánlattételi felhívás

 
 
 
 
 
Leíratkozna?