2014.06.04. - Tiszaújváros Város Önkormányzata - Tiszaújváros Városház téri rendezvények villamos energia ellátásához kiépítendő elosztó hálózat kivitelezése

Print
Ez az email képeket tartalmaz, amennyiben nem látja, nézze meg böngészőjében.
cimer3

Ajánlatkérési hírlevél

www.tiszaujvaros.hu | email | Telefon: (49) 548 000

A J Á N L A T K É R É S

Tisztelt Ajánlattevő!

Tiszaújváros Város Önkormányzata 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7., (a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlatkérésben nevezett, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzés során jelen ajánlatkérésben előírtak szerint és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

Beszerzés megnevezése:

„Tiszaújváros Városház téri rendezvények villamos energia ellátásához kiépítendő elosztó hálózat kivitelezése”


pdfAjánlattételi felhívás2.41 MB

pdfTájékoztatás a beszerzés eredményéről472.39 KB


Leíratkozna?