Állásajánlat - 1 fő kisgyermeknevelő

Print
Ez az email képeket tartalmaz, amennyiben nem látja, nézze meg böngészőjében.
cimer3

Állásajánlat

www.tiszaujvaros.hu | email | Telefon: (49) 548 000

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ állást hirdet 1 fő kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.

Feladatai: három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. A jogviszony időtartama: határozott idejű kinevezés, 4 hónap próbaidő kikötéssel.
Jelentkezési feltételek:
- önéletrajz,
- bölcsődei szakgondozó (OKJ); vagy csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ); vagy csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ); vagy csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ); vagy kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ) végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésének megfelelően,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok az álláshirdetéssel összefüggésben szükséges kezeléséhez.
- nyilatkozat, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

Bérezés a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló törvény szerint.

A jelentkezési feltételekben megadott valamennyi dokumentumot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter Intézményvezetőhöz kell eljuttatni 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Jelentkezni csak a jelentkezési feltételekben felsorolt valamennyi dokumentum együttes benyújtásával lehet, ellenkező esetben a jelentkezés érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni az állás iktatószámát: 2270/2014., valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.

Az álláshirdetés megjelentetője fenntartja magának a jogot, hogy az álláspályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

A jelentkezés határideje: 2014. október 17. A jelentkezések elbírálásának határideje: 2014. október 22. Az állás a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető. Az állással kapcsolatban érdeklődni Völgyesiné Czinege Margit szakmai vezetőnél a 49/548-379-es telefonszámon lehet.


Leíratkozna?