Állásajánlat - 2 fő óvodapedagógus

Print
Ez az email képeket tartalmaz, amennyiben nem látja, nézze meg böngészőjében.
cimer3

Állásajánlat

www.tiszaujvaros.hu | email | Telefon: (49) 548 000

Pályázati felhívás óvodapedagógusi állásra


A Napközi Otthonos Óvoda pályázatot hirdet 2 fő óvodapedagógus álláshely betöltésére, határozott időre (betegség idejére) szóló kinevezéssel.

A pályázat feltételei:

· felsőfokú óvodapedagógusi végzettség
· magyar állampolgárság
· egészségügyi alkalmasság
· büntetlen előélet
· cselekvőképesség

Bérezés: A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelete „a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról" alapján

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 25.
Az elbírálás határideje: 2014. augusztus 26.
Az állás 2014. szeptember 08-tól tölthető be.

A pályázathoz csatolni kell:

· szakmai önéletrajzot
· Oklevél másolatokat
· 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

A pályázatot postai úton, az alábbi címre kérjük benyújtani:

Napközi Otthonos Óvoda Óvodavezetője
Cím: 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: óvodapedagógus

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető


Leíratkozna?